Archive

Kasım 18th, 2016

Yurt Ücreti Ve Güvence Bedeli İşlemleri

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

1- Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

2- Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

KYK Yurt Ücretleri Ne Zaman ve Nasıl Ödenir?

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

KYK nın Yurtdışı Yurt Hizmeti Var mı?

Yurt Dışı Yurt Hizmetleri

Kurumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere üç yurdu bulunmaktadır.

Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü 587 Kız, 375 Erkek olmak üzere toplam 962 kapasiteyle 2011 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu yurt müdürlüğünden sadece Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü 404 Kız, 365 Erkek toplam 769 kapasiteyle 2013 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu yurt müdürlüğünden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü 1000 Kız kapasitesiyle 2016 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bu yurt müdürlüğünden ise öncelikli olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri, yer kalması durumunda ise Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Yurt ücreti; Yurtların 2016 yılı aylık yurt ücreti 265TL dir.

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Yurt Başvuruları :

-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
-Okulunu uzatan öğrenciler de ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuracaklardır.(Artık Yıl)

-ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yüksek öğretim programına yerleştiren öğrenciler,

-Özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisanüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

Uluslar arası Öğrencilerin KYK Yurtlarında Barınması

Uluslararası Öğrenciler :

2015-2016 öğretim yılı Ağustos 2016 ayı itibarıyla 141 ülkeden gelen 2.538'i kız, 5.509'u erkek olmak üzere toplam 8.047 uluslararası öğrenciye Kurumumuz yurtlarında barınma imkânı sağlanmıştır.

Uluslararası öğrenciler’’ Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca ‘’Türkiye Burslusu’’ adı altında ülkemize davet edilmektedirler.

Bu öğrencilerimiz; burslulukları bitene kadar tahsis edilen kontenjanları dahilinde Kurumumuz yurtlarında depozito ve yurt ücreti alınmadan barındırılmaktadırlar.

Türkiye Burslusu öğrencilerinin her yıl ülkemize gelmeden önce TÖMER ve Üniversitelerin bulunduğu illere göre yurtlardaki yerleri ayrılmaktadır.

KYK Yurtlarında Kullanım ve Sorumluluğunuz Dahilinde Olan Eşyalar Nelerdir?

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

-Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince verilmektedir.

-Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.

-Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.

KYK Yurtlarında Barınan Öğrencinin Yurtla İlişiği Hangi Sebeplerle Kesilir?

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir :

-Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

-Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

-Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.

KYK Yurtlarında İzin İşlemleri

İzin İşlemleri :

Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi- Pazar ve diğer resmi tatiller hariç), bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

Hafta boyunca derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.

Öğrenciler KYK Yurtlarında Ne Zamana Kadar Kalabilir?

Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi :

a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.

b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.

c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.

KYK Yurtlarında Barınma Şartları

Yurtlarda Barındırma Koşulları :

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

KYK Yurt Başvurularında Gerekli Olan Belgeler

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler :

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

-Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)
% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

-Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Burs veya Kredi Almaktan Vazgeçen Öğrenciler Onay İşlemi Yapacaklar Mı?

Öğrenim kredisi ve burs almak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Taahhütname onayı yapmayan öğrenci sisteme dahil olmayacağından ertesi yıl yeniden burs/kredi için başvurabilir.

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Onay İşlemleri

YURT DIŞINDA (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DÂHİL) EĞİTİM GÖRMEKTE OLUP BURS/KREDİ MÜRACAATINDA BULUNANLARIN DİKKATİNE

Yurt dışında eğitim görmekte olan öğrencilerimizin başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapmaları gereken işlem iki basamaklıdır.

- Öncelikle e-devlet üzerinden taahhütname onay işlemi,

- KEFALETNAME BELGESİ Öğrencilerimizin bu belgeyi, herhangi bir noter marifetiyle hazırlatmaları gerekmektedir. Kefaletname belgeleri e-devlet onayının ardından noter sistemine otomatik düşmektedir. Kefaletname hazırlatma işlemi öğrenciye kefil olacak kişi tarafından yaptırılacaktır, öğrencinin noterde bulunmasına gerek yoktur. Noterlerce hazırlanan kefaletname belgelerinin Kurumumuz genel müdürlük adresine (Söğütözü mahallesi 2176 sokak No: 25 Çankaya / ANKARA ) posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

18 Yaşından Küçük Öğrenciler Taahhütname Onay işlemlerini Nasıl Yapacaklar?

18 yaşından küçük öğrenciler e-devlet şifresi alamıyor.

O zaman 18 yaşından küçük olanlar burs/kredi onay işlemlerini nasıl yapacaklar?

18 yaştan küçük olan öğrenciler, burs kredi onay işlemlerini velisi ile KYK Müdürlüklerine giderek yapacaktır.

Velisi yanında hazır bulunamayacak öğrenciler ise, velisinin noterden aldığı muvafakatname ile kendisi yurt müdürlüklerine giderek burs kredi onay işlemini yapabilecek

Ocak 2017 tarihine kadar taahhütnamesini onaylayan öğrenciler burs/kredilerini Ocak ayı içerisinde, bu tarihten sonra onaylayan öğrenciler ise Şubat ayında Ocaktan itibaren (Ocak +Şubat) iki aylık burs/kredilerini birlikte alacaklardır.

KYK Burs/Kredi Onay İşlemleri İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanması ile beraber taahhütnama onay işlemlerini gerçekleştirmek gerekiyor.

Peki onay işlemlerini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlenmeli?
Onay işlemleri e-devlet üzerinden yapıldığı için öncelikle e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.Bunun için 18 yaş üstü olanlar PTT şubelerinden kimlik beyan ederek 2 tl hizmet bedeli karşılığında e-devlet şifresi edinmiş olurlar.
Ardından e-devlet üzerinden ilgili alanı doldurarak onay işlemini tamamlamış olursunuz.

KYK Burs/Kredi Onay İşlemleri İçin Tıklayınız

Yapacağınız bu işlemle onay işlemini tamamlamış olursunuz.Eskiden olduğu gibi taahhütnameyi notere imzalatmaya gerek yok.

Sponsorlu bağlantılar