Archive

Kasım 20th, 2016

Öğrencinin Vefatı Sebebiyle Borç Silinme Talep Dilekçesi

ÖĞRENCİ VEFAT ETMESİ SEBEBİYLE BORÇ SİLİNME TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:11)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

Kurumunuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan …………………T.C. Kimlik Numaralı oğlum/kızım ……………………….. …/…/20...tarihinde vefat etmiştir. Borcunun silinerek tarfımıza bilgi verilmesi hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
…/.../201..
İmza                   
Ad Soyad 
Yakınlık Derecesi              

Öğrenim Kredisi Fazla Ödeme İadesi Talep Dilekçesi

FAZLA ÖDEME İADE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:10)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

Kurumunuzdan almış olduğum öğrenim/katkı kredisi geri ödemelerinde …………..TL fazla ödeme yaptığımdan, fazla miktarın aşağıda belirttiğim banka şubesi ve iban numarasına iadesi hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederim

…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
 
 
BANKA/ŞUBE ADI :

Kayıt Donduran Öğrencinin Tekrar Burs-Kredi Talebi Dilekçe Örneği

ÖĞRETİM KURUMUNDAN İZİN ALAN(KAYIT DONDURAN )tekrar burs/kredi isteyen ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:6)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan almakta olduğum burs/kredim öğretim kurumumdan izin almış olmam (kayıt dondurma) sebebiyle kesildi ancak izin süremi tamamlayarak öğretim kurumuma başladım burs/kredimim tekrar ödenmesini istiyorum.
Öğrenci belgem ekte sunulmuştur.
           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
 
 
EKLER:
1-Öğrenci Belgesi

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….

Okulunu Donduran Öğrencinin Bildirim Dilekçe Örneği

ÖĞRETİM KURUMUNDAN İZİN ALAN(KAYIT DONDURAN )ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:5)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan burs/kredi almaktayım ………..Üniversitesi öğrencisiyim, öğretim kurumumdan izin aldım (kayıt dondurdum).
İlgili belge ekte sunulmuştur.
           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
 
 
EKLER:
1-İzin(Kayıt Dondurma) Belgesi

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................

Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Dilekçe Örneği

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:4)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA
           ………..Ünıversitesinden mezun olup, dikey geçiş yaparak ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.
İlgili belgeler ekte sunulmuş olup, Kurumunuzdan almış olduğum burs/kredi naklinin yeni okuluma yapılması hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                      
EKLER:
1-DGS sonuç belgesi
2-Yeni okulunuzdan kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı (burs için3.sınıf) gösterir belge
TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….

Öğretim Kurumu Değişikliği Yapan Öğrencinin Bildirim Dilekçesi Örneği

ÖĞRETİM KURUMU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:3)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan burs/kredi almaktayım ………..Ünıversitesinden …/…/… tarihinde ayrılarak…/…/… tarihinde ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.
İlgili belgeler ekte sunulmuş olup, naklimin yeni okuluma yapılması hususunda,
          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../201..
İmza                      
Ad Soyad                     
 
EKLER:
1-Eski okuldan ayrıldığınız tarih ve sınıfı gösterir belge
2-Eski okuldan başarılı bir şekilde ayrıldığınızı gösterir belge (burs için)

Burs-Kredi Almaktan Vazgeçen Sonra Tekrar Kredi Almak İsteyen Öğrenci İçin Dilekçe Örneği

BURS/ KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ANCAK TEKRAR KREDİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:2)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

        Kurumunuz tarafından ………….. tarihli dilekçeme istinaden burs/kredi vazgeçti işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak öğrenim kredisi ödemesinin tekrar açılması hususunda,
        Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
../../201
Ad Soyad                     
  İmza
 
 

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................

Burs-Kredi Almaktan Vazgeçen Öğrencinin Dilekçe Örneği

BURS KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (dilekçe no:1)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığına
ANKARA

           Kurumunuzdan almakta olduğum burs/kredi almak istemiyorum .
           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../201..
          Ad Soyad                    
 İmza

TC Kimlik No :……………
Öğretim Kurumu:…………….
E-Mail        :......................
Cep Tel No :.....................
ADRES       :......................

BURS KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ(dilekçe no:1)

Kasım 19th

Kimler Öğrenim Kredisi Borç Erteleme Talebinde Bulunabilir?

Kimler Borç Erteleme Talebinde Bulunabilir?

Kurumumuzdan öğrenim-katkı kredisi hizmeti alan ve geri ödemesi başlamayan, geri ödemesi başladı ise taksitlerini düzenli ödeyen öğrencilerden;

a) SGK’da kaydı bulunmayanların (işsiz olanlar) borçları endeks (yurtiçi üfe) uygulanarak 1 yıllık erteleme yapılabilecek olup, 1 yılın sonunda tekrar erteleme talebinde bulunulabilecektir.

b) Ödeme dönemi askerlik dönemine rastlayanların borçları askerlik döneminin sonuna kadar endeks uygulanmadan ertelenebilecektir.

c) Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamladıktan sonra ara vermeden lisansüstü öğrenimine devam eden öğrencilerin borçları, lisansüstü öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) yıl sonrasına endeks (yurtiçi üfe) uygulanarak ertelenebilecektir.

Öğrenim Kredisi Borç Erteleme İşlemi Nasıl Yapılır?

KYK, öğrenim-katkı kredisi hizmetinden yararlanan öğrencilerden işsizlik, askerlik veya lisansüstü eğitim sebebiyle geri ödeme yapamayanların talebi halinde kredi borçlarına erteleme imkânı sunmaktadır.

Önceleri yazılı müracaat zorunluluğu olan borç erteleme işlemini artık elektronik ortamda e-devlet üzerinden gerçekleştirmek mümkün.

Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler,
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçları da e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecektir.

Öğrenim Kredisi Borç Erteleme İşlemleri İçin Tıklayınız

Kimlerin Öğrenim Kredisi Borcu KYK dan Vergi Dairesine Nakledildi?

Hiç ödeme yapmayan ya da iki veya daha fazla taksitini düzenli ödemeyen öğrencilerimizin borçları, 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle vergi dairelerine aktarılmaktadır. Bu tarihe kadar Ziraat Bankası üzerinden yapılan bütün ödemeler sisteme işlenmiş olup, öğrencilerimizin borçlarından düşürülerek kalan borçları vergi dairesine aktarılmaya başlanmıştır.

Vergi dairesine devredilen bu borçların ödeme, kalan borç bilgisi ve yeniden yapılandırma gibi bütün iş ve işlemleri vergi daireleri tarafından yapılacaktır.

Vergi dairesine devredilen borçlara ait sorgulama, ödeme gibi işlemleri devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

BORCUNUZUN HANGİ VERGİ DAİRESİNE DEVREDİLDİĞİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kasım 18th

e-devlet Şifresini Unutan Öğrenci Ne Yapmalı?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

KYK işlemlerinde ihtiyaç duyulan e-devlet şifresini unutan öğrenci ne yapmalıdır?

Kimliği ile beraber en yakın PTT şubesine başvuruda bulunmalıdır.e-devlet şifresini unuttuğunuzu yeni e-devlet şifresi almak istediğinizi söylemeniz halinde size 4 lira hizmet bedelikarşılığı yeni şifre verilecektir.

e-devlet Şifresi Nedir? Nerden Alınır?

e-devlet nedir?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-devlet şifresi e-devlete giriş yapabilmek için sizden istenen şifredir.

e-devlet şifresi KYK İşlemlerinde gereklidir.

Peki e-devlet şifresi nereden, nasıl alınır?

e-devlet şifresi PTT şubelerinden alınmaktadır.Şifre alabilmek için kimlik ibraz etmeniz yeterli olacaktır.Yetkili kişi size e-devlet şifrenizi bildirir.

Hizmet bedeli olarak 2 tl talep edilmektedir.

KYK Yurt Ücreti Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası’ndan, ATM’lerden ve İnternetten ve web sitesi üzerinden sanal pos ile yurt ücreti ödeme işlemleri yapılabilir.Aşağıda Verilen Seçeneklerin herhangi biriyle ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Yurt Ücreti Ödeme İşlemleri İçin Tıklayınız

1. PARA YATIRILAN ATM’LERDEN

· GİRİŞ
· TÜRKÇE
· ÖDEME İŞLEMLERİ
· YURTKUR ÖDEMELERİ
· KYK YURT TAHSİLÂTLARI
· AYLIK YURT ÖDEMELERİ
· YILLIK YURT ÖDEMELERİ
· YURT ÜCRETİ ÖDEMELERİ

Yurt Ücreti Ödemeleri seçilerek T.C. kimlik numarası girmek kaydıyla yurt ücreti ödenmektedir.

2. BANKA KARTI İLE

· ÖDEME İŞLEMLERİ
· DİĞER ÖDEMELER
· EĞİTİM ÖDEMELERİ
· YURTKUR ÖDEMELERİ
· KYK YURT TAHSİLÂTLARI
· AYLIK YURT ÖDEMELERİ
· YILLIK YURT ÖDEMELERİ
· YURT ÜCRETİ ÖDEMELERİ

Kimlerden Yurt Ücreti Ve Güvence Bedeli Alınmaz?

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2-Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3-Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4-Şehit ve gazi çocukları.

5-2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

6- Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Sponsorlu bağlantılar