Archive

Kasım 22nd, 2016

Burs-Kredi Ne Zaman Öğrencinin Hesabına Yatırılır?

KYK 'dan burs-kredi almaya hak kazanmış olan öğrencilerin en çok merak ettikleri şey burs yada kredilerinin ne zaman hesaplarına ödeme yapacaklarıdır.

Bu sorunun yanıtına yazımızın devamında detayı bir şekilde ulaşablirsiniz.

Daha önceleri kredi-burs ödemeleri KYK tarafından tüm öğrencilere aynı gün içerisinde yapılmaktaydı:Bu da bankamatiklerin önünde uzun kuyruklara sebebiyet vermekteydi.Yeni yapılan düzenleme ile bir nebze de olsa öğrenciler kolaylık sağlandı.

KYK tarafından yapılan ödemeler her ayın 6’sı ve 10’u arasında kimlik numaranızın son hanesine göre hesabınıza geçmektedir.

*TC kimlik numarasının son hanesi -0- olanlar her ayın 6’sında,

*TC kimlik numarasının son hanesi -2- olanlar her ayın 7’sinde,

*TC kimlik numarasının son hanesi -4- olanlar her ayın 8’inde,

*TC kimlik numarasının son hanesi -6- olanlar her ayın 9’unda,

2017 -2018 KYK Burs-Kredi Miktarı Ne Kadar?

Önceki yıllarda 330 lira olan burs-kredi 2016 yılında 400 lira oldu.

Yüksek lisans öğrencilerinin burs-kredi miktarı 660 liradan 800 liraya çıkarıldı.

Doktora öğrencilerinin burs-kredi miktarı 990 liradan 1200 liraya yükseltildi.

2018 yılında KYK Burs-Kredi Miktarı Ne Olacak?

2017 yılında 2017 KYK Burs ve Kredisi Kaç TL oldu?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 425 Türk Lirası olarak belirlendi.

Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu.
2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 400 TL'den 425 TL'ye yükseldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.

2018 de burs/kredi miktarları ne kadar artış gösterecek Ocak ayında hep beraber göreceğiz

Kasım 21st

Yurtdışı(KKTC) Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Burs-Kredilerinde Nakil İşlemleri

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan ve ara vermeden mezun olup dört yıllık KKTC de bir yükseköğretim programına dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler;

DİKEY GEÇİŞ NAKİL (Öğretim Kurum Değişikliği)

Öğrenci, yurt içinde ön lisans öğrenimi esnasında burs/öğrenim kredisi almış ise kredi nakilleri için dikey geçiş yaptığını gösterir ÖSYM çıktısı ve yeni okuluna kayıt oluş tarihini ve sınıfını gösterir öğrenci belgesini bir dilekçe ekinde Kuruma göndermesi gerekmektedir.

Öğrenci, yurt içinde ön lisans öğrenimi esnasında öncelikli öğrenci sıfatı ile burs kredisi almış ise burs nakli yapılmaktadır.

Ancak yurt içinde değerlendirilme sonucu burs alan öğrencilerin burs kredisi nakli yapılmaz, sadece geri ödemeli öğrenim kredisi verildiğinden geri ödemeli kredi istediğini dilekçesinde beyan etmek zorundadır.

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Borcu Ertelemesi

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ;

Kurumdan öğrenim kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenlerden,

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Kredi Ödeme Zamanı

ÖĞRENİM KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI;

Borçlu öğrenim kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Öğrenim Kredisi Ödemesi

** ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ; (Yüksek Lisans Hariç)

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

** ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ;

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencinin Bursunun Kesilme Sebepleri

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ;

-Başarısız olması,

-Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

-Kayıt yenilememe,

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

-Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Yurt içinde almış olduğu burs öncelikli değil de değerlendirme soncu burs almış ise yurt dışına nakil giden önceliksiz öğrencilerin,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

-Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi yatırılması,

-Kesin hükümle mahkûm olması,

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Yurtdışında Okuyan Öğrencinin Öğrenim Kredisi Kesilme Sebepleri

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ;

-Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, (burs ve kredi için)

-Kayıt yenilememe,

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

-Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

-Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi yatırılması,

-Kesin hükümle mahkûm olması,

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

Yurtdışında Öğrenim Gören Burs-Kredi Ödemelerinden Faydalanamayacak Öğrenciler

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

a) Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,

b) Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,

c) Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,

d) 1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,

e) Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, başvuruyu yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat etmek için TIKLAYINIZ.

Ülkelere Göre Aylık Ödenen Burs-Kredi Miktarı

Ülkelere göre ön lisans lisan, master ve doktora öğrencilerine aylık yatan burs/kredi miktarlarını öğrenmek için aşağıda verilen linke tıklayınız

Ülkelere Göre Aylık Ödenen Burs-Kredi Miktarı İçin Tıklayınız

Ziraat Bankasında Aktif Bir Hesabınız Varsa Yurtiçi-Yurtdışında iseniz Yapmanız Gereken İşlemler

T.C. ZİRAAT BANKASINDA AKTİF BİR HESABINIZ VAR İSE VE ŞU AN TÜRKİYE’DE İSENİZ; YA DA ŞU AN YURTDIŞINDA İSENİZ

ŞU AN YURT İÇİNDE İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

Ziraat Bankası’nda aktif bir hesabınız ve bu hesaba bağlı kartınız var ise yurt dışına çıkmadan evvel size en yakın T.C. Ziraat Bankası Şubesine uğrayıp Telefon Bankacılığı tanımını yaptırmanız halinde Kurumumuzdan 2016 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumumuzca açılacak ek hesabınıza yatırılacak, Bankanın Çağrı Merkezi’ni (444 00 00 - 0850 220 00 00) arayarak talep etmeniz halinde yeni açılan hesabınız mevcut banka kartınıza bağlanabilecektir.

Yurtdışında Okuyan Öğrencilere Burs-Kredi Ödenme Şekli

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDENME ŞEKLİ;

Yukarıda adınıza gönderilmiş kredinizi aşağıda yazılı bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz halinde tahsil edebilirsiniz.

Burs veya öğrenim kredinizin yatırılacağı hesabınızın Ziraat Bankası’nın hangi şubesinde açıldığı bilgisini kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Burs veya öğrenim kredinizi sadece Ziraat Bankası’nın Türkiye ve KKTC’deki Şubelerinden tahsil edebilirsiniz. Diğer ülkelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinde kart teslimi veya ödeme yapılmamaktadır.
Türkiye’de değil iseniz vekiliniz (onaylı vekâletname gerekmektedir) her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine başvurarak burs veya öğrenim kredinizi tahsil edebilir ve/veya adınıza Kurumumuz ödemeleri için Ziraat Bankası’nda açılmış hesabınıza ait banka kartınızı teslim alabilir.

Yurtdışında Okuyan Burs-Kredi Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler

BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER;

Burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrenciler öncelikle e devlet şifresi yok ise Türkiye’de ise PTT’den yurt dışında ise kendilerine en yakın konsolosluklardan e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor. Kredi sonuçları açıklandıktan sonra www.turkiye.gov.tr üzerinden sunulan taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor.

Taahhütnameyi onaylayan öğrenci Türkiye’deki ailesi veya kendisine kefil olacak kişi ile irtibata geçip, kendilerine en yakın notere gidip öğrenci T.C. kimlik numarasını notere söyleyerek öğrenci adına düzenlenen kefaletnameyi web sayfasından temin ettikten sonra tanzim ve tasdik edip bir nüshasını kefil olan kişiye vermektedir, noterce kefile verilen kefaletnameyi ise , “YURTKUR, Söğütözü Mah. 2176. Sok. No 25 Çankaya/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Öğrencilerin Burs-Kredi Başvuru Tarihleri

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.

Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.

Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.

Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.

Yurt Dışı Öğrencileri İçin KYK Genel Bilgiler

YÜKSEKÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Kurum 351 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 25.11.2010 tarihinde kabul edilip, 10.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile ülkemiz dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt içinde öğrenim gören öğrencilerimizin faydalandığı burs (karşılıksız) ve öğrenim kredisi (geri ödemeli) hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir.

Her öğrenci şu an Türkiye’de ise PTT’lerden, yurt dışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” temin etmeleri gerekmektedir.

Sponsorlu bağlantılar